New facebook fan page for Spyros Gianniotis

EKO proudly sponsors Nikolaidis and Kefala

The greatest Greek oil company, EKO, is ‘nationally proud’ to sponsor world class Tae Kwon Do athlete, Alexandros Nikolaidis, and top Greek track and field athlete, Tina Kefala.